Regulamin Konkursu Walentynki 2020

REGULAMIN PROMOCJI ALL YOU NEED IS LOVE 10-14.02.2020

„Sprzedaż premiowa BIG STAR z gratisem za zakup dwóch par dowolnie wybranych butów”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji o nazwie „ALL YOU NEED IS LOVE” zwanej dalej „Promocją” jest spółka INTERMAX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Chełmińska 121, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142046, adres e-mail: sklep@bigstarshoes.pl, nr telefonu: 663302243 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Promocja obowiązuje od dnia 10 lutego 2020 r. do dnia 14 lutego 2020 r. lub do wyczerpania zapasów.
 3. Treść niniejszego regulaminu („Regulamin”) jest dostępna na stronie internetowej sklepu internetowego marki BIG STAR www.bigstarshoes.pl („Sklep”) oraz w siedzibie Organizatora.
 • 2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI
 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient Organizatora (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych) Sklepu, który dokona w okresie obowiązywania Promocji w ramach jednego zakupu dwóch dowolnie wybranych przez siebie par obuwia (dostępnej u Organizatora):
 1. za kwotę do 250 zł
 2. za kwotę powyżej 250 zł

oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na warunkach określonych w Regulaminie („Uczestnik”), akceptując ten Regulamin przed zawarciem transakcji zakupu.

 1. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem: www.bigstarshoes.pl
 2. Uczestnik, który w ramach Promocji dokonał zakupu dwóch dowolnie wybranych przez siebie par obuwia na wartość:
 1. określoną w pkt 1a nabywa prawo do otrzymania jednego losowo wybranego flakonu perfum – nr indeksu:

BIG STAR Woda perfumowana damska INDEED 50 ml

BIG STAR Woda perfumowana damska JUST 50 ml

BIG STAR Woda perfumowana damska SUPPOSED 50 ml

BIG STAR Woda perfumowana damska UNLESS 50 ml

BIG STAR Woda perfumowana męska BUT 50 ml

BIG STAR Woda perfumowana męska IF 50 ml

BIG STAR Woda perfumowana męska SO 50 ml

BIG STAR Woda perfumowana męska WHY 50 ml

GRATIS.

 1. określoną w pkt 2a nabywa prawo do otrzymania dwóch losowo wybranych flakon perfum – nr indeksu:

BIG STAR Woda perfumowana damska INDEED 50 ml

BIG STAR Woda perfumowana damska JUST 50 ml

BIG STAR Woda perfumowana damska SUPPOSED 50 ml

BIG STAR Woda perfumowana damska UNLESS 50 ml

BIG STAR Woda perfumowana męska BUT 50 ml

BIG STAR Woda perfumowana męska IF 50 ml

BIG STAR Woda perfumowana męska SO 50 ml

BIG STAR Woda perfumowana męska WHY 50 ml

GRATIS.

 

W celu uniknięcia wątpliwości nabycie w ramach jednego zakupu na wartość wskazaną w pkt 1a lub 1b obuwia marki BIG STAR uprawnia do otrzymania jednego bądź dwóch losowo wybranych flakonów perfum.

 1. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu Produktu/ów zakupionego/ych w ramach Promocji, przy zakupie którego Uczestnik Promocji otrzymał dodatkowy produkt gratis, Uczestnik Promocji:

- nie ma możliwości wymiany Produktu na inny

- nie będzie miał możliwości otrzymania zwrotu zapłaconej kwoty za zakupiony i zwracany Produkt
w gotówce.

- jest zobowiązany do zwrotu perfum dołączonych do zakupionych butów. Dotyczy zwrotu zarówno jednej, jak i dwóch par butów.

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 1 i 3 Regulaminu.
 3. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.
 • 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte
  w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej
  z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks Cywilny.
 6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.

7. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 10.02.2020 r

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium