Rabat za zapis do Newslettera

REGULAMIN PROMOCJI „RABAT ZA ZAPIS DO NEWSLETTERA”

„Sprzedaż premiowa BIG STAR SHOES z rabatem za zakup produktów z wybranych kategorii”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „RABAT ZA ZAPIS DO NEWSLETTERA” zwanej dalej „Promocją” jest spółka INTERMAX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Chełmińska 121, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142046, adres e-mail: sklep@bigstarshoes.pl, nr telefonu: 663302243 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Promocja obowiązuje od dnia 01 października 2020 r. odwołania.
 3. Treść niniejszego regulaminu („Regulamin”) jest dostępna na stronie internetowej sklepu internetowego marki BIG STAR SHOES. www.bigstarshoes.pl („Sklep”) oraz w siedzibie Organizatora.

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient Organizatora (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych), który spełni określony w promocji warunek – zapis do Newslettera. Po spełnieniu warunku określonego w §2 pkt. 1 dokona w okresie obowiązywania Promocji w ramach zakupu dowolnie wybranych przez siebie produktów (dostępnych u Organizatora),

oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na warunkach określonych w Regulaminie („Uczestnik”), akceptując ten Regulamin przed zawarciem transakcji zakupu.

 1. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem: bigstarshoes.pl
 2. W celu uniknięcia wątpliwości; jednorazowy kod rabatowy w wysokości 10% uprawnia do nabycia produktów w promocyjnej cenie w ramach jednego zakupu produktów marki BIG STAR SHOES.
 3. Organizator nie zastrzega minimalnej wartości zakupów, do której może być wykorzystany kod rabatowy.
 4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 5. Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji jednorazowo w okresie jej obowiązywania.
 6. Zapisując się do newslettera użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji o kolekcjach BIG STAR SHOES zgodnie z Polityką Prywatności.
 7. Kod rabatowy w wysokości -10% może być wykorzystany tylko raz.
 8. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.

§3 CZAS TRWANIA PROMOCJI

 1. Promocja obowiązuje od dnia 01 października 2020 roku do odwołania.
 2. Każdy uczestnik, który spełnił warunek promocji w wyznaczonym w §3 pkt.1 terminie, i który otrzymał kod rabatowy -10% ma możliwość zrealizowania go tylko w sklepie internetowym pod adresem: bigstarshoes.pl

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte
  w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej
  z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks Cywilny.
 6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Organizatora.

 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Po zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celu przesyłania mi newslettera. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi za pośrednictwem połączeń telefonicznych i poczty elektronicznej informacji handlowych
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium